Otwarte Rywalizacje lekkoatletyczne dla Szkół Podstawowych klas I-III

Serdecznie zapraszamy najmłodszych uczniów Szkół Podstawowych klasy I-III do lekkoatletycznych rywalizacji zespołowych, które odbędą się 30 listopada w Hali OMEGA

Otwarte rywalizacje zespołowe to atrakcyjna formuła oparta na formach rywalizacji zespołowej rozwijająca wszechstronny rozwój motoryczny młodych uczestników.

Zajęcia będą się odbywać w zespołach mieszanych ze względu na płeć (20osób). Wszyscy uczestnicy wezmą udział we wszystkich zabawach, przez co doświadczą różnorodnych i zmiennych form ruchu, a dostosowane wymagania do ich wieku wpłyną na poprawę zdolności koordynacyjnych.

 

I. Organizator

Klub Biegacza MOSiR Jastrzębie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

II. Termin i miejsce

30.11. 2018  godz. 10.00 – 12.00

Hala „OMEGA” ul. Harcerska 14B

III. Uczestnictwo

Dzieci Klas I-III Szkoły Podstawowej

Każdy uczestnik musi posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wg wzoru organizatora!

POBIERZ ZGODĘ!

IV. Cele

1. Zapoznanie uczestników zabaw z projektem lekkoatletykadlakażdego!

2. Poprawa motoryczności dzieci z wykorzystaniem zabaw lekkoatletycznych

3. Wdrażanie dzieci do rywalizacji zespołowej

4. Wyrabianie dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wykonywania zadań.

V. Formuła

20 osobowe zespoły (10 dziewczynek, 10 chłopców)

VI. Zgłoszenia

Na adres e-mail:  jstaskiewicz@mosir.jastrzebie.pl do 28.11.2018

VII. Przebieg Zawodów

1. Powitanie uczetsników

2. Omówienie projektu lekkoatletykadlakażdego

3. Objaśnienie zasad współzawodnictwa:

4. Przykład - Wersja 4 zespoły – za I miejsce 4pkt, za II-e 3 pkt itd.( w przypadku większej liczby zespołów odpowiednio do ilości zespołów)

Zwycięża zespół, który uzyska największą liczbę pkt ( w przypadku remisu zarządza się dogrywkę wybierając jedną z zabaw)

Zawody rozpoczynają się po losowaniu nr startowych drużyn. Po losowaniu,  drużyny zostają przydzielono na odpowiednie tory w, których będą przeprowadzane rywalizacje.

Podczas każdej zabawy zostają rozegrane eliminacje a po nich finały

5. Pokaz i objaśnienie zabaw

SZTAFETA SPRINTERSKA

Zespoły ustawione obok strefy zmian . Pierwsi zawodnicy zespołów wchodzą w strefę i na sygnał biegną do tyczki nr 1, obiegają ją, biegną do tyczki nr 2, obiegają i kierują się do strefy zmian(5m), gdzie przekazują pałeczkę sztafetową (np. kółko ringo) następnemu uczestnikowi.

ZABAWA Z KRZYŻAKIEM

Zespół w siadzie skrzyżnym przy pachołku nr 1. Na sygnał pierwszy uczestnik wykonuje przeskok przez skakankę przy pachołku nr 1, następnie biegnie do krzyżaka ( oddalony o 5m od pachołka nr 1), gdzie wykonuje skoki obunóż w krzyżaku (Kolejność skoków- 0 wskok do przodu do 1, skok w tył do 0, skok w lewo do 2, powrót do 0 itd. do 4 i powrót do 0 ( pełen cykl). Gdy wykona 1 pełny cykl skoków biegnie do pachołka nr 2 ( oddalony od krzyżaka o 3m) obiega pachołek i biegnie z powrotem, klepie w dłoń następnego skoczka, który wykonuje to samo ćwiczenie i przyjmuje pozycję siadu skrzyżnego na końcu zespołu. Zabawa kończy się, gdy wszyscy uczestnicy wrócą na swoje miejsca i zachowają początkowe ustawienie swojego zespołu.

WAHADŁOWA SZTAFETA SPRINTERSKO-PŁOTKARSKA

Zespoły dzielimy na dwie podgrupy, które ustawiają się naprzeciw siebie. Pierwszy uczestnik każdego zespołu rozpoczyna bieg na sygnał prowadzącego trzymając ringo w lewej ręce. Biegnie przez płotki, przekazuje ringo pierwszemu uczestnikowi drugiej podgrupy swojego zespołu, który wykonuje bieg sprinterski. Zabawa kończy się, gdy wszyscy uczestnicy wrócą na swoje miejsca i zachowają początkowe ustawienie grup swojego zespołu.

RZUTY DO CELU

Zespoły stają naprzeciw siebie, pośrodku w odl. ok 5- 6 m ustawiamy ławeczkę gimnastyczną , na nich piłki lub pachołki ( po 5 szt na ławeczkę). Każdy uczestnik posiada woreczki, na sygnał wszyscy z zespołu A rzucają jednocześnie. Zespół B oblicza ilość strąceń i ustawia piłki na ławeczkę Liczymy ilość strąceń ( piłka spada na podłoże). Suma strąceń decyduje o zwycięstwie.

SKOKI DODAWANE

Zawodnicy wykonują skoki obunóż, jeden po drugim. Każdy następny uczestnik zespołu zaczyna z miejsca swojego poprzednika. Podaje się wynik sumaryczny. Zespół uzyskujący wynik najwyższy zwycięża

RZUTY DO CELU ruchomego

Sędzia toczy piłkę w pasie o szerokości 2m. Zadaniem zespołu jest trafienie toczącej się piłki woreczkami.

REGULAMIN

Udostępnij: